Allen Jones and the Royal Academy

Edició limitada de productes. Làmpada de taula,  escultura de llautó i packaging, basats en obres dels anys seixanta del famós artista Allen Jones.

Edición limitada de productos. Lámpara de mesa, escultura de latón y packaging, basados en obras de los años sesenta del famoso artista Allen Jones.

Limited edition products. Desk lamp, brass sculpture and bespoke packaging, based on Allen Jones 1960’s sculptures.

Red Lamp

Product development, packaging design, and fabrication.